Gebelik Öncesi Danışma

Gebelik kadın sağlığını ve hayatını derinden etkiler. Çift gebeliğe hazırlanırken birçok önemll adım vardır

Bir çocuğa sahip olmak gibi önemll bir olaya fiziksel, psikolojik ve  ekonomik  olarak  hazırlanmak  gerekir. Bu hazırlığın ilk adımı bir hekime danışmaktır. Gebeliğe hazırlanırken genel bir sağlık kontrolü ve bazı testler yapılması gerekir. Çünkü gebeliğin normal seyri bile bazı annelerde ciddi    sağlık    sorunlarına     neden   olabilir.

 BAŞVURU  ZAMANI  ve AŞILAR

  

Gebe  kalmadan  ortalama   3  ay  önce hekime  gltmellsınız.  Bu  muayenede vagınal smear,  servlkal  kültür  ve  bazı  kan  testleri

yapılabilir. Bu kan testleri ile Rubelle, Hepetlt B, Toxoplasma  ve Su çiçeği gibi aşıyla korunabilen •

hastalıkları geçirip geçirmediğiniz tespit edilebilir. Eğer bunlara karşı bağışıklığınız yoksa aşı yapılabilir. Bazı aşılar canlı virüs içerdiğinden (özellikle rubella - kızamıkcık) aşıdan sonra gebelik 3 ay ertelenmelldlr. Bu sırada doğumsal bazı sakatlıkların (nöral tüp defektlerl) önlenmesi ıçın follk asit ve çinko alınabilir. urası bir gerçektir ki yıllardır çalıştığımız bu semtte gebe kalmadan önce gelip danışmanlık almak isteyen ve gebellk öncesi gerekli testlerin yapılması konusunda istekte bulunan kadın sayısı bir elin parmakları kadar az olmuştur. Bunun herşeyden önce ekonomik nedenlere dayandığını düşünmekteyiz. Bu bize göre önce bir devlet sorunu olup sağlık sigortasına geçmeden  bu  problemi  halletmek  zor bibi gözükmektedir.

  

Genetik  Hastalıklar

Gebelik öncesi danışmada doktor ilk randevuda sizde ve ailenizde katılımsal bazı hastalıkları sorgulayacaktır. Eğer böyle bir hastalık söz konusu ise genetik danışma almalısınız. Eğer eşınızıe aynı hastalığa sahipseniz IVF ile gebelik ve bu sırada emrlyoların genetik açıdan incelenmesi konusu hekiminize danışmalısınız.

 

 

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ( CYBH )

 

Seksüel temasla geçen hastalıklar doğurganlığı etkilemiş olabilir. Bu tür hastalık  geçirip  geçirmediğiniz hekim

 

tarafından blllnmelldlr. Cinsel yolla bulaşan hastalık anne ve anne karnındaki bebeği olumsuz etkileyebilir. Frengi, AİDS, Hepatit B gibi hastalıklar çocuk açısında ciddi riskler oluşturabilecek CYBH ' dır. Anne adaylarının tümünün bu hastalıklar açısından taranması ideal bir yaklaşım olmakla beraber  genel olarak ekonomik ve sosyal olarak mümkün olmamaktadır. Uygun koşullarda veya şüpheli durumlarda mutlaka kan testleri yapılarak karar verilmelidir.

CYBH'a mikoplazma, herpes, gonore, HPV enfekslyonlan da eklenebilir. Bu hastalıklardan birisi tespit edilirse uygun tedavi ve çocuğa yönelik koruma önlemleri belirlenir.

 

 

Pre.natal  Vitamin  Desteği

ve   iyi Niyet

 

Gebelik öncesi prenatal vitamin desteği, özellikle günlük 400 mcgr follk asit alınması, beyin - omlrllk sistemindeki sakatlıkları azaltır. Gebelik öncesi ve gebelikte  vitamin alınmasına ek olarak diyet ayarlanmalıdır. Kansızlık varsa uygun tedavi yapıldıktan sonra gebelik önerilmelidir. Veteryan bir anne adayında ise Vitamin B-12 ve D    vitamini     desteği     önem    kazanmaktadır.

  

Sağlıklı  Fitness  ve Diyet

  

Gebelikte ciddi kilo verme dlyetlerı yapılmamalıdır. Temel olarak gebelikte et, süt, yumurta, taze sebze ve meyveler tüketilmelidir. Bu içerik kişilere göre özelleştlr11eblllr. Kadınlarda ağırlığın ideal kiloda % 15 oranında daha az olması yumurtlamayı zorlaştırabilir. Gebelikte,   bulantı   ve   kusmalarla   da   kayıplar

•artabileceğinden   çocuğun  gelişimi  bozulabilir.

 Bu yüzden kadınlar gebelik öncesi ideal kilolarına kavuşmak için sağlıklı diyet ve spor yaparlar. Dengeli beslenmenin yanı sıra gebelik öncesi ve gebelik sırasında yapılan egzersizler daha kolay doğum yapmanızı sağlayabilir. Gebelik öncesi ve sırasında doktora danışarak mümkünse profesyonel bir gözetim altında egzersizler yapılabilir. Gebelikte nefes nefese kalmamak şartıyla bilinçli egzersiz sürdürülebilir. Vücut ısısı artmadan, nefes taşmadan yapılan, mesafesi gebe tarafından belirlenen yürüyüşler her gebeye önerilebilir.  Dalma,  atlama, ata binme, kayak gibi sporlar önerilmez. Çünkü gebenin eklemlerinde hormonların (relaksin ve progesteron) oluşturduğu gevşeme, ödem ve gebeliğin      yükü nedeniyle incinmeler daha kolay olabilir. Gebelik sırasında egzersiz yapılırken yeterli beslenme ve hidrasyona (su alımı) devam edilmeli ve aşırı ısıdan kaçınılmalıdır.     Vücut     ısısı,

dolayısıyla  rahim  içi  ısısı,   Toxoplazm adan  korunmak  için  çiğ  etle

dönme, burgu ve diğer yoğun y e me k ha z ı r lan ı r k e n m ut lak e ld ive n egzersizlerde ve kalabalık spor kullanmalıs ın ız . Ay r ıc a pik n i kt e v ey a salonlarında daha çok artabilir. kedi olan bir ortamda sık sık ellerinizi Mümkünse havalandırılabilen,  yıkamalısınız.  Nasıl  pişirildiği  hakkında sakin bir salonda ve uygun bilgi sahibi olmadığınız etli yemeklerden giysilerle spor  yapılmalıdır.  (özellikle  "fast  food"}  uzak  durmalısınız. Kadın gebe kaldığı zaman çevre önceden biliniyorsa  asbest  tozu,  kurşun, ve alışkanlıklar daha çok önem  radyasyona maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

kazanır. •

 

Alı;kanlıklar

Eğer a lko l, s igara v ey a ila ç bağımlığınız varsa gebe kalmadan önce bunlardan kurtulmalısınız. Tek başınız a  bu   a l ışka n lıkla rd an k urt u lmay ı ba ş ar ama z sanız, profesyonel  yardım  için  uygun m e r k e z l e b a ş v u r m a k t a n kaçınmayınız.

Folik Asit ve Çinko desteği Folik asit doğumsal beyin-omurilik sakatı ıkların ı     azaltmaktadır. Bu amaçla,  ortalama  olarak, planlanan

gebelikten  2  ay  önce  günde  0.4 mg

folik asit almak gerekir.  Folik  asit, bir vitamin olarak alınabileceği gibi, ekmek, fasulye ve lifli koyu yeşil sebze ve meyvelerden de alınabilir. Daha önce beyin-omurilik sakatlığı olan bebek doğurmuş kadınlarda tekrar sakat bebek doğurma riski artmaktadır.   Bu   kadınlara   günde 4 mg folik asit almaları önerilmektedir. Sağlıklı bir çocuk sahibi olurken şanssızlığı en aza indirgemek için profesyonel bir ekip çalışması gereklidir. Anne, baba, kadın­ doğum hekimi, psikolog, kitaplar, çevre faktörü vs. gibi bir çok  faktör bu ekibi içinde yer alır. Bilgi çağını yaşadığı mız bu dönemde deneme yanılma yoluyla değil olabildiğince kesin    sonuçlara bakarak    karar vermelidir. Ülkemiz koşullarında daha az protein tüketmeye bağlı çinko eksikliği üzerinde önemle durulmaktadır. Folik asitle beraber çinko desteği de göz ardı edilmemelidir.

 

Gebelikten önce anne a da yl a r ına öner i ler

* Dahaönceki cerrahivetıbbi tedavi

ve hastalıklann araştınlması

* Genelsağlık muayenesi,kan grubu ve kan uyuşmazlığının araştınlması

*Anne  tarafındangeçirilmiş çocuğa

anne kamındaveya doğumdan

geçebilecek  hastalıkların  tespiti, tedavisi

* Diş bakımıve tedavisi

* Hastalığıgeçinrıemişse kızamıkçık,

hepatit aşısı ailede kalıtsal bir hastalık varsa genelik danışmanlık

* Sistemik hastalıklann danışılması (Kalp,asU'lma,

diabet, hiw.) iş, koşıJlaınınhazııtanması

* Sigara ve alkolün bırakılmasıGebelikle ilgilitıbbi bilgilendirme

* Folik asit ve çinkodesteği

* Psikolojik hazırlık şeklinde özetlenebilir.

 

Hamileliği  planlıyor  ya  da  şu  an  hamile iseniz  sizi  kutluyoruz!  Tebrikler!  Çocuğun büyümesi  ve  gelişmesi, sizdeki  değişiklikleri en  iyi  anlayabilme  yöntemi  işi  başından itibaren sıkıtutarak bilgi edinmektir.

Bu konuda bilgi alabileceğiniz pek çok kitap, dergi ve web sayfaları bulabilirsiniz. Gerçekten heyecan verici bir serüvenin başındasınız.

 

Bu heyecanlı yolculuğun aşamalarını sayfalar çsvıildikçe birliklegöriz. Biz,Dr. TuğruAbacıoğlu ve Dr. Levent Yaşar , size bu yolculukta rehber olmak için bilimsel gelişmeleri günlük bir anlatımla bu  sayfalara  aktardık. Bu sayfalar  size  her gebelik  haftasında  bebeğinizin  gelişimini ve vücudunuzda oluşan değişmeleri anlatacaktır. Ancak   bu  sayfalarda  okuduğunuz  tüm bilgileri  bir  doktora  danışarak  kullanmanız

zorunludur.