1- Kürtaj neden hastanede yapılmalıdır.

 

Dr Tuğrul Abacıoğlu,  laboratuar ve anestezi açısından tüm şartları oluşturmadan hiç bir yerde kürtaj yapılmasını onaylamaz.


Muayehanede kürtaj Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen halen bir çok hekim muayehane koşulunda kürtaj yapmaktadır.Hem de bu koşullarda bir teknisyen veya bir anestezi hekimi tarafından hiç bir yoğun bakım aleti olmadan genel anestezi işlemi uygulanmaktadır.

 

İstenmeyen gebeliklerin tahliyesi için en uygun zaman 5-6 haftadır. Zaman zaman hastalar bu hesaplamada yanlışlıklar yaparak bazen de genç kızlar sosyal nedenlerden dolayı hekime geç ulaşırlar ve yasal gebelik tahliyesi zamanını geçirirler.

Dilatasyon ve Küretaj: Önce rahim ağzının metal bujilerle dilatasyonu sonra gebeliğin mekanik olarak küret denilen metal cisimlerle parçalanarak çıkartılması işlemidir.Dilatasyon sonrası vakum yada karman kanülü de kullanılmaktadır.

 

Muayenehanelerde kürtaj yapan hekimlerin bir kısmı web siteleri üzerinde, kürtaj öncesi pıhtılaşma bozukluğu var mı diye kan testleri yapılması gerektiğini yazmıştır. Ancak muayenehanelerinde kürtaj öncesi bu kan testlerini yapmadıklarını biliyoruz. Çünkü laboratuvarları yok.

Gebeliğini sonlandırmak amacıyla hekime gelen hastada tam bir anemnez alınmalıdır. Son adet tarihi, kan grubu, geçirdiği hastalıklar, neden gebeliği istemediği, bundan sonra aile planlaması konusunda ne yapacağı vs iyi irdelenmeli ve kendisine işlem öncesi ve sonrası tıbbi danışmanlık verilmelidir. 

Page 1 of 2