Numaranızı yazın, biz sizi arayalım!

Kısırlığa Genel Bir Bakış

Tanımlar ve Sıklık

infertilite (kısırlık) klasik olarak, korunmadan 1 yıl (6 ay ila 2 yıl arasında değişebilir) süre ile düzenli cinsel ilişki olmasına rağmen gebelik olmaması halidir.

Primer infertilite" hiç gebelik elde edilemeyen bir çift için yapılan tanımlamadır. "Sekonder İnfertilite" ise çiftlerden biri veya her ikisinin daha önce bir gebelik sağlayabildiği durumdur. Tekrarlayan gebelik kayıpları ve erken doğumlar da canlı bebek sahibi olunmaması durumu olduğundan, kısırlık tanımı içine gebe kalıp ilk 20 haftada bebeğini kaybeden çiftler de sokulabilir. Bilinen yöntemlerle gebe kalması imkansız olan çiftlerin durumu 'İnfertilite" olarak tanımlanmaktadır. Bugünlerde yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek, mikroenjeksiyon), kloning (kopyalama), kiralık anne, yumurta ve sperm bağışlama hızla yaygınlaştığından sterilite tanımı son derece az kullanılmaktadır. Bu tanıma uyan (örneğin doğuştan rahmi ve yumurtalıkları olmayan) bir kadın bile kiralık anne ve klonlama yoluyla bebek sahibi olabilir. Ancak bu tanım gebe kalamamak olarak anlaşılırsa bu tür hastalar hep olacaktır.

Yaklaşık olarak evli çiftlerin %15'i infertil olup, kısırlık %30 kadından, %30 erkekten, %40 oranında ise hem erkek hem kadından kaynaklanan etkenlere bağlıdır. Erkeklere ait nedenler, (infertilitenin) kısırlık nedenlerinin yaklaşık %50' sini oluşturduğu ve kadın tetkiklerine göre daha kolay ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle araştırmaya meni (sperm) analizi (spermiogram) ile başlanır. Kadının veya erkeğin daha önce çocuk sahibi olması araştırmaya spermiogram ile başlanılması durumunu değiştirmez. Sperm analiz raporu anormal çıkarsa kadınla ilgili yapılması planlanan tetkikler erkeğin durumu açıklığa kavuşuncaya kadar ertelenir. Spermiogram normal bulunursa kadınla ilgili tetkiklere hemen başlanılır. Kadın infertilitesinin nedenleri arasında %40 yumurtlama, %40 tüplerde ve % 10'dan daha az olarak anatomik şekil bozuklukları ve tiroid hastalıkları gibi diğer hormonal nedenler bulunmaktadır. Sigara içmenin gebelik üzerine bilinen etkileri yanında sigara içen erkek ve kadında döllenme yeteneğinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Sigaraya başlama yaşı ne kadar erkense bu risk o kadar artmaktadır. Marihuana, eroin, kokain vb. uyuşturucular üreme fonksiyonunu bozar, sperm yapımını azaltır.

 

Gebeliğe ve bir bebeğe kavuşmak bazan çok kolay bazan zordur. Korunmayan çiftler ilk ayda %20, 3 ayda %40, 6 ayda %60, 12 ayda %85 oranında gebe kalabilmektedirler. Buradan da görüldüğü gibi yeni evli çiftlerin 1 yılı doldurmadan doktora çocukları olmadığı gerekçesiyle başvurmaları akılcı değildir. Bazı kadınlar çok şanslıdırlar ve kolayca gebe kalabilirler. Bazıları ise uzun yıllar uğraşarak gebelik ve bebek sahibi olabilirler. Bütün testleri normal olan çiftlerde, kadında yumurtlamanın olduğu ayda gebelik oranı % 20-25'dir. Bir yılın sonunda ise bu oran % 85'e çıkar.

Yeterince uzun süreler denemeden "Bu ay yumurtlama oldu mu? Neden gebe kalamadım?" şeklinde kaygılar bilimsellikten uzak ve gebe kalmayı daha da zorlaştıran faktörlerdir.

İnfertilite yani Kısırlık, tanı ve tedavisi bir ekip çalışması gerektiren ve sistemin kendi içinde geri dönüş yollarıyla denetlendiği, tıbbi bir sorundur, infertilite hem erkek hem de kadından kaynaklanabilen, kadının gebe kalamaması ve çocuk doğuramaması ile sonuçlanan erkek veya kadın üreme sisteminin bir hastalığıdır.

Çiftin değerlendirilmesi tedavinin başarısını etkilemesi açısından çok önemlidir, infertilite tedavisinde ince detaylar başarı şansını etkileyebilmektedir. Bir araştırmada kısırlıkla doktora başvuran çiftlerin % 3- 5 kadarının hiç bir fiziksel sorunu olmaksızın psikolojik nedenlerle gebe kalmadığı, bu çiftlerde psikiatrist veya psikolog yardımıyla gebelik sağlandığı gösterilmiştir. Gebelik son derece doğal bir olaydır. Ancak oluşumu için beyin, beyin sapı, böbrek üstü, tiroid, yumurtalık, pankreas hormonları, tüpler, rahim, rahim ağzı, testisler, erkek üreme organ fonksiyonlarının son derece ince dengelerle, uyum içinde çalışması gereklidir.

 

Tüm bu sistem ve organların şimdiki veya daha önceki sorunlarının veya bozukluklarının sorgulanması, araştırılması çoğu zaman uzun, yorucu ve ciddi bir süreçtir. Tüm tıbbi yaklaşımlarda olduğu gibi tanı öncesi görüşme ve öykü alma kısırlık için çok önemli bir aşamadır. Çiftin tüm özelliklerinin bilinmesi, kendileri için en uygun tedavinin planlanmasını sağlayacak ve başarı şansı da bu oranda yüksek olacaktır. Başarısız bir tedavi sonrasında veya  gebelikte problemlerle karşılaştığımızda geriye dönük sorgulama yerine, önceden tedbirleri almak ve olası problemlere karşı hazırlıklı olmak başarı için vazgeçilmez bir önkoşuldur. Bu yüzden infertil çiftin değerlendirilmesi ilk görüşmede detaylı bir öykü ile başlar.

                                                         

 

İnfertilite, çiftin ortak problemi olduğundan, çiftlerden birinin yardım etmemesi, araştırmaya katılmaması tedaviyi imkansız hale getirebilir, ilk görüşmede dikkatli bir sorgulamadan sonra, nedenlerin araştırılması, olası bulgular, değişik tedaviler ve sonuçlarının tartışılması gibi detaylı ve sıralı bir yol izlenecektir. Çocuk sahibi olmak amacıyla bir tedavi merkezine başvuran çiftlerde infertilitenin tanımlanması, infertiliteye sebeb olan faktörlerin belirlenmesi, buna bağlı tedavinin düzenlenmesi herşeyden önce infertil çiftlere yeterince zaman harcamaktan geçmektedir. Adet düzeni, kötü alışkanlıklar, meslek, çalışma koşulları, cinsel ilişki sıklığı, geçirilmiş hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar vb. öğrenilmelidir. Bu görüşmeler sırasında çiftlerin tüm sorunlarını ve psikolojik durumlarını ifade etmeleri önemlidir.

 

Başlangıçta eşlerin birlikte konuşmaya gitmesi önemli olup infertilite probleminin eşlerin ortak sorunu olduğu, tanıda kullanılacak yöntemler ve planlanan işlemler, tedavi basamakları tek tek anlatılmalı ve hekim daha işin başında profesyonel bir davranış ile tetkiklerin basamaklar halinde yapılacağını, hangi

basamakta, hangi koşullarda, hangi tedavilerin uygulanabileceğini çifte anlatmalıdır. İlaç tedavileri, cerrahi tedaviler, aşılama ve en sonunda tüp bebek uygulamalarına kadar gidebilecekleri ve herbir yöntemin başarı ve yan etkileri anlatılmalı, çifte güven verilmelidir. Bu sırada eşlere yeterince zaman ayırmak suretiyle tedavinin sürekliliği sağlanmalıdır.

Hekimin kısırlıkta en önemli katkısı çiftin tespit edilen sorunlarını mümkün olduğunca ortadan kaldırarak doğal yollarla gebe kalma şansını sağlamaktır. Birinci basamak dediğimiz bu dönemde başarılı olunamadıysa, yani gebelik elde edilemediyse hemen ikinci basamak dediğimiz yardımcı üreme tedavilerine geçmek gerekebilir. Birinci basamakta hekim, çifti oyalamadan, ne zaman ileri düzey üremeye yardımcı tekniklerin gerektiğini belirleyerek, çifti uygun bir merkeze yönlendirmelidir. 

Sık Sorulan Sorular

 • Bekarlar kürtaj olabilir mi?

  Bekar ve evli olmak çok önemli değildir. Kadınlar 18 yaşından büyükse sadece kendi rızası ile kürtaj olabilir. 18 yaşından küçükse ailesinin imzası gerekir.Evli ise eşinin de rızası gereklidir.

 • Kürtajı nerede yaptırabilirim?

  Kürtaj işlemi hastane veya özel muayenehanelerde, kliniklerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılmaktadır.

 • Kaç kez kürtaj olunabilir?

  Eskiden rahim ağzı yırtıkları ve delinme risklerinin artması nedeniyle problemler yaşanmakta idi. Ama vakumla ve karmen kanülü denilen plastik uçlarla rahim ağzının kolayca geçilmesi bu zorlukları ortadan kaldırmıştır. Bir kişi birden çok kürtaj olabilir...

 • Kürtaj fiyatları ne kadardır?

  Kürtaj fiyatları gebeliğin haftasına, yapılan hastaneye, uygulanan anestezi şekline göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle muayene olmadan ücretini öğrenemezsiniz. Türk Tabibler Birliğinin kurallarına göre bir hekim yazılı veya görsel basında fiyat bilgisi veremez.

 • Kimler kürtaj yaptırabilir?

  Evli olmayan ve yaşı 18 den büyük bayanlar, 18 yaşından küçük evli veya bekar bayanlar ebeveynlerin rızası ile, 18 yaşından büyük evli olan bayanların kocalarından kürtaj için onay alması şartı ile kürtaj olabilirler.

 • 1

DR. TUĞRUL ABACIOĞLU

 

1955 yılında Kütahya'da doğdu. 1979 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1 yıl kadar Almanya Bochum Üniversitesi'nde çalıştı. 1982 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda çalışmaya başladı. 1987 yılında aynı fakülteden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ihtisas aldı. Detaylı bilgi için tıklayınız....

 

Dr. Tuğrul Abacıoğlu

İlk Kadın Sağlığı Merkezi

1997

Türkiye’nin ilk kadın sağlığı merkezini 1997 yılında açtı. Dr. Tuğrul Abacıoğlu Gaziosmanpaşa semtinde ilk kadın sağlığı merkezinin kurucusudur.

 

Kürtajın Tarihçesi

Milestones


1983

Kürtaj Kanunu kabul edildi.

1965

Nüfus Plânlaması Kanunu

1967

Tıbbî zaruret hâlinde gebeliğin sona erdirilmesi hakkındaki tüzük

1983

Nüfus Plânlaması Kanununda değişiklik; Buna göre 10 haftayı geçmemiş gebelikler isteğe bağlı olarak sonlandırılabilir.

VAJİNAL ESTETİK

 • ATAŞEHİR'de Lazer ile Vajinal Daraltma - Estetik

  25 Kasım 2016

  Son yıllarda lazer ile genital estetik uygulamaları, genital estetik ameliyatlarına bir alternatif haline gelmiş, plastik cerrahların ve jinekologların ilgisi ile hastalar çok daha kolay ameliyatsız işlemler, lazer ve diğer uygulamalar

  Devamını oku
 • Ayazağada Lazer ile Vajinal Daraltma - Estetik

  25 Kasım 2016

  Son yıllarda lazer ile genital estetik uygulamaları, genital estetik ameliyatlarına bir alternatif haline gelmiş, plastik cerrahların ve jinekologların ilgisi ile hastalar çok daha kolay ameliyatsız işlemler, lazer ve diğer uygulamalar

  Devamını oku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

HABERLER & DUYURULAR

 • Kürtaj Fiyatları 2016

  11 Ağustos 2015

  Kürtaj Fiyatları konusunda size yardımcı olabilmemiz için bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir. En iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için fiyatlarımızı Kürtaj olacağınız haftayı bilmemiz gerekmektedir.

  Devamını oku
 • Genital estetik tabu olmaktan çıkıyor.

  11 Ağustos 2015

  Medical News

  Vücuda uygulanan diğer estetik operasyonlar kişiye özelken, vajinal estetik partner için de oldukça önemli. Yıllar içerisinde veya doğumlar sebebi ile kadınların genital organlarının renginin,

  Devamını oku
 • 1
 • 2
 • 3