Riskli Gebelik Takibi

Riskli gebeliklerde başlıca takip yöntemi annenin ve bebeğin iyilik halinin takip edilmesidir.


Tüm gebeliklerde olmazsa olmazı gebenin sistemin ve düzenli takip edilmesidir. Bu takipler sırasında :

 •          Tansiyon
 •           Kilo
 •           Ödem
 •           İdrar ve kan testleri
 •           Ultrasonogarfi
 •          Büyüme hızı ve simetrisi
 •          Rahimdeki sıvı miktarı
 •          Bebekte sakatlıkların tespiti
 •         Tarama testlerin yapıllması
 •         Doppler Ullrasonografi
 •         Kardiotokografi

KARDİOTOKOGRAFİ


Kardiolokografi;  anne karnındaki bebeğin kalp atımlarını ve rahim kasılmalarını birlikte veya ses, sayı ve grafik olarak gösterebilen elektronik bir cihazdır. Özellikle

çocuğun anne karnındaki iyilik halini belirlemede son derece faydalıdır. Aynca  doğum  kasılmalarını diğer organlardan  kaynaklanan  ağrılardan  ayırt ederek erken doğum

tanı ve takibinde kullanılır. Temel olarak çocuk kalp atımını sesle, rakamla ve grafikle tespit eden ultrasonik bir cihazla, rahim kasılmalan sırasında ortaya çıkan elektriksel enerjiyi

rakam ve grafikle gösteren iki cihazın birleşimi  olan  tek  bir  elektronik  cihazdır.
 
Kullanım Yerleri
 
Doğum öncesi rizikolu gebelerin takibi,
Doğum esnasında aralıklı yada sürekli olarak bebeğin durumu  ve ağrıların kontrolü olarak 2 ana başlık altında toplanabilir.